Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Nguồn tham khảo

Chương trình tiền vay PPP và EIDL
 - Tổ chức bất vụ lợi: Video Slides (nguồn AEO)
     Video (nguồn Network4Good)
 - Tổ chức tôn giáo (nguồn SBA)
 - Tiểu thương: Video (nguồn BPSOS), Video Slides (nguồn ABIC)
 - Tiền thất nghiệp
 - Tiền thuế hỗ trợ

Tin cập nhật

Tính đến ngày 16/04:

- 70% trong số 30 triệu tiểu thương đã nộp đơn vay tiền PPP. Toàn bộ số tiền
$349 tỉ đã được chấp thuận cho 1.6 triệu đơn vay tiền PPP; tiền vay trung bình là $240K. Các ngân hàng đã ngưng nhận đơn vay tiền PPP.
- 50% số tiểu thương đã nộp đơn vay tiền EIDL với tổng số là $383 tỉ, trong khi ngân sách chỉ có $17 tỉ cho khoản vay này.
- Số ngân hàng cho vay PPP tăng từ 1,800 trước đây lên gần 5,000 hiện nay. 
- Quốc Hội đang soạn thảo luật tăng thêm $250 - $650 tỉ cho chương trình PPP, thêm $50 tỉ cho EIDL, và thêm $15 tỉ cho khoản tiền EIDL ứng trước mà không phải hoàn trả.

Ngày 16/04: BPSOS thực hiện buổi trình bày trực tuyến (webinar) về 2 chương trình PPP và EIDL. Xem video thu lại tài liệu trình bày.

Các buổi webinar kế tiếp:
- Cách điền đơn vay tiền PPP và EIDL
- Xin tiền thất nghiệp
- Tác động về cảm xúc và tâm trí của đại dịch
- Những cống hiến của người Mỹ gốc Việt trong phòng, chống đại dịch
Hãy ghi danh để nhận thông báo về các webinar này.


Read more

Các điều nên biết

Đến nay Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua 3 đạo luật kích thích kinh tế:

(1) Families First Coronavirus Response Act (Gia Đình Trên Hết - Đối Phó Đại Dịch Coronavirus): Chủ nhân phải cho nhân viên hưởng các ngày nghỉ bệnh và được hưởng lương, thử nghiệm về Coronavirus được miễn phí, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và trợ cấp thất nghiệp…

(2) Preparedness & Response Supplemental Appropriation Act (Ngân Sách Bổ Túc để Sẵn Sàng Đáp Ứng) với ngân khoản bổ túc là 8.3 tỷ dollars cấp cho các bộ để đáp ứng lại các chi tiêu cần thiết nhằm phòng chống đại dịch Coronavirus.

(3) Đạo Luật CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) cung cấp ngân khoản 2,200 tỷ dollars (2.2 trillions) để cứu vãn và phuc hồi nền Kinh Tế Hoa Kỳ, đồng thời trợ giúp các tiểu thương và gia đình ngừơi Mỹ.

Quốc Hội dự định sẽ có gói hỗ trợ thứ 4, tập trung vào phân bổ ngân sách đến các tiểu bang, và gói hỗ trợ thứ 5, tập trung vào hồi phục kinh tế.


Read more

BPSOS - Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Văn phòng trung ương:

6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041, US

Sứ mệnh của BPSOS:

Tạo lực, tổ chức và trang bị cho các cá nhân và cộng đồng mưu cầu tự do và dân chủ

Đến với chúng tôi: