Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Liên lạc

Nội dung thông điệp của quý vị

Message Sent!

Your message has been sent successfully, I hope to respond within 24 hours. You can also contact us through social media, links can be found below!

Chào đón quý vị đến với BPSOS

Tổ chức của những người theo đuổi ước mơ lớn

Bảo vệ và xiển dương tự do và nhân phẩm cho mọi người

BPSOS - Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Văn phòng trung ương:

6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041, US

Sứ mệnh của BPSOS:

Tạo lực, tổ chức và trang bị cho các cá nhân và cộng đồng mưu cầu tự do và dân chủ

Đến với chúng tôi: